Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Cà Mau

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mau bao cao thanh tich ca nhan

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Duy (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:51' 26-05-2012
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 78
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cà mau, ngày tháng 5 năm 2012
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH
  Đề nghị : UBND tỉnh tặng Bằng khen
  Năm học 2011 - 2012
  -------------------
  I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH :
  - Họ và tên : Nam(nữ):
  - Ngày, tháng, năm sinh :
  - Quê quán :
  - Nơi thường trú :
  - Nơi công tác : Chức vụ:
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ :
  - Ngày vào đảng hoặc tham gia công tác đoàn thể :
  - Quá trình công tác :
  - Khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ :

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
  - Quyền hạn nhiệm vụ được giao :
  - Thành tích đạt được :
  1/. Năm học 2010 – 2011 :
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2/. Năm học 2010 – 2012 :
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  III. CÁC THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN :
  - 2009 – 2010 : ............
  - 2010 – 2011 : CSTĐ Cấp Cơ sở, Giấy Chứng nhận theo Quyết định số .../QĐ-SGD&ĐT, ngày .....
  - 2011 – 2012 : Đề nghị công nhận Danh hiệu CSTĐ Cơ sở - UBND Tỉnh tặng BẰNG KHEN năm học 2011 - 2012
  Xác nhận của Hiệu trưởng Người báo cáo

  Xác nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cà mau, ngày tháng 5 năm 2012
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH
  Đề nghị : Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh
  Năm học 2011 - 2012
  -------------------
  I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH :
  - Họ và tên : Nam(nữ):
  - Ngày, tháng, năm sinh :
  - Quê quán :
  - Nơi thường trú :
  - Nơi công tác : Chức vụ:
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ :
  - Ngày vào đảng hoặc tham gia công tác đoàn thể :
  - Quá trình công tác :
  - Khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ :...........................................
  ........................................................
  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
  - Quyền hạn nhiệm vụ được giao :
  - Thành tích đạt được :
  1/. Năm học 2009 – 2010 :
  ....................................................................................................................................
  2/. Năm học 2010 – 2011 :
  ....................................................................................................................................
  2/. Năm học 2011 – 2012 :
  ....................................................................................................................................
  III. CÁC THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN :
  - 2009 – 2010 : CSTĐ Cấp Cơ sở, Giấy Chứng nhận theo Quyết định số .../QĐ-SGD&ĐT, ngày .....
  - 2010 – 2011 : CSTĐ Cấp Cơ sở, Giấy Chứng nhận theo Quyết định số .../QĐ-SGD&ĐT, ngày .....
  - 2011 – 2012 : Đề nghị công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
  Xác nhận của Hiệu trưởng Người báo cáo

  Xác nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Cà mau, ngày tháng 5 năm 2012
  BÁO CÁO THÀNH TÍCH
  Đề nghị : Công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở
  Năm học 2011 - 2012
  -------------------
  I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH :
  - Họ và tên : Nam(nữ):
  - Ngày, tháng, năm sinh :
  - Quê quán :
  - Nơi thường trú :
  - Nơi công tác : Chức vụ:
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ :
  - Ngày vào đảng hoặc tham gia công tác đoàn thể :
  - Quá trình công tác :
  - Khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ :

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :
  - Quyền hạn nhiệm vụ được giao :
  - Thành tích đạt được :
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  III. CÁC THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN :
  - 2009 – 2010 : ................
  - 2010 – 2011 : ...........................
  - 2011 – 2012 : Đề nghị công nhận Danh hiệu CSTĐ Cơ sở - Giám đốc Sở GD & ĐT khen.
  Xác nhận của Hiệu trưởng Người báo cáo


  Xác nhận của Sở Giáo dục & Đào tạo
   
  Gửi ý kiến